Przejdź do treści

Number - JS

new Number

Jak przekształcić dowolną wartość na obiekt liczbowy?

new Number()
new Number(value)
Parametry:
value - wartość na podstawie której zostanie utworzony obiekt
Wartość:
Number - nowa instancja obiektu liczbowego
Wyjątki:
TypeError - value nie posiada metody valueOf, zwracającej prostą wartość, ani metody toString

Działa analogicznie jak funkcja Number, ale zawsze tworzy nową instancję obiektu liczbowego, a nie tylko prostą wartość liczbową.

Przykład new Number

new Number();              // new Number(0)
new Number(undefined);     // new Number(NaN)
new Number(null);          // new Number(0)
new Number(true);          // new Number(1)
new Number(false);         // new Number(0)
new Number(new Boolean()); // new Number(0)
new Number(0);             // new Number(0)
new Number(1);             // new Number(1)
new Number(-1.2);          // new Number(-1.2)
new Number(Infinity);      // new Number(Infinity)
new Number(new Number());  // new Number(0)
new Number("test");        // new Number(NaN)
new Number(" +1.2 ");      // new Number(1.2)
new Number("0xA");         // new Number(10)
new Number("1 test");      // new Number(NaN)
new Number("false");       // new Number(NaN)
new Number(" ");           // new Number(0)
new Number("");            // new Number(0)
new Number(new String());  // new Number(0)
new Number([]);            // new Number(0)
new Number([0]);           // new Number(0)
new Number([1]);           // new Number(1)
new Number([1, 2, 3]);     // new Number(NaN)
new Number([true]);        // new Number(NaN)
new Number({});            // new Number(NaN)
 
var obj = {};
obj.valueOf = undefined;
obj.toString = undefined;
new Number(obj);           // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook