Przejdź do treści

Skrypty / Menu rozwijane, otwierane, wysuwane

Czas rozwijania/zwijania

Aby przyspieszyć lub zwolnić rozwijanie/zwijanie pozycji menu, należy powtórzyć wszystkie przedstawione kroki, poza ostatnim (wywołanie skryptu), który tym razem należy wykonać następująco:

<script>
new Menu('menu0', '', false, false, czasRozwin, czasZwin);
</script>
czasRozwin
Czas w milisekundach (1 s = 1000 ms), w którym następuje rozwinięcie pojedynczego elementu menu (<dd>...</dd>). Aby wymusić natychmiastowe rozwinięcie wszystkich elementów, należy podać wartość 0 (zero).
czasZwin
Czas w milisekundach, w którym następuje zwinięcie pojedynczego elementu menu. Aby wymusić natychmiastowe zwinięcie wszystkich elementów, należy podać wartość 0 (zero).

Przykład:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook