Przejdź do treści

Skrypty / Menu rozwijane, otwierane, wysuwane

Łączenie opcji

Wszystkie z przedstawionych powyżej opcji można ze sobą łączyć, uzyskując w ten sposób dodatkowy efekt, np. następujące wywołanie skryptu:

<script>
new Menu('menu0', 'position: absolute', true, true, 0, 100, 0, 250);
</script>

spowoduje osadzenie wypozycjonowanego absolutnie menu otwieranego w wersji wysuwanej ze zmodyfikowanymi czasami rozwijania/zwijania oraz opóźnieniem przy otwieraniu i zamykaniu. Aby pominąć określenie pozycji, należy po prostu wpisać '' (dwa apostrofy). Aby pominąć ustalenie wersji otwieranej lub/i wysuwanej, należy w ich miejsce zamiast true wpisać false. Aby pozostawić domyślną wartość dowolnego czasu (rozwijania, zwijania, otwierania lub zamykania) można ich po prostu nie podawać - o ile są to ostatnie wartości (końcowe przecinki też należy usunąć)! Natomiast, aby określić np. opóźnienie przy otwieraniu, nie zmieniając jednocześnie domyślnych wartości czasów rozwijania i zwijania, które go poprzedzają, można im przypisać wartość -1. W takiej sytuacji przyjęta zostanie wartość domyślna: new Menu('menu0', 'position: absolute', true, true, -1, -1, 100);

Przykład:

Wskaż poniższy nagłówk menu myszką:
Zauważ, że po otworzeniu, menu przykrywa ten tekst.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook