Przejdź do treści

Skrypty / Menu rozwijane, otwierane, wysuwane

Czasem przydatne jest wstawienie menu, które otwiera się po wskazaniu nagłówka myszką, a chowa automatycznie po usunięciu wskaźnika myszki z obrębu wybranego fragmentu menu.

<script>
new Menu('menu0', '', true);
</script>

Przykład:

Wskaż poniższe nagłówki menu myszką:

Opóźnienie przy otwieraniu/zamykaniu

Dla tej wersji menu można dodatkowo zmienić opóźnienie, które występuje bezpośrednio przed rozpoczęciem otwierania oraz zamykania menu. Czas ten jest konieczny, aby posługiwanie się takim menu przez użytkownika mogło przebiegać komfortowo. Zbyt małe opóźnienie - zwłaszcza przy zamykaniu - może znacznie utrudnić nawigację!

<script>
new Menu('menu0', '', true, false, -1, -1, czasOtworz, czasZamknij);
</script>
czasOtworz
Czas opoźnienia w milisekundach (1 s = 1000 ms), który upływa od momentu wskazania nagłówka myszką, do rozpoczęcia otwierania menu.
czasZamknij
Czas opoźnienia w milisekundach, który upływa od momentu usunięcia wskaźnika myszki znad wybranego fragmentu menu, do rozpoczęcia jego zamykania.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook