Przejdź do treści

Skrypty / Menu rozwijane, otwierane, wysuwane

Kolekcje dokumentów

Zwykle kiedy publikowany artykuł jest dość długi, dzieli się go na osobne części, dzięki czemu czytelnik nie będzie musiał wczytywać całego tekstu od razu. W takim przypadku w menu umieszcza się najczęściej link tylko do pierwszej części artykułu, a na końcu treści wstawia nawigację stronicującą. Niestety ponieważ adres URL każdej kolejnej części podzielonego artykułu jest różny, właściwa gałąź menu zostanie otwarta i link zaznaczony tylko na pierwszej ze stron. Jeżeli jednak poinformujemy skrypt, które adresy wchodzą w skład kolekcji powiązanych dokumentów, po wejściu na kolejne części artykułu, wszystko będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby to zrobić, należy nadać właściwemu odnośnikowi z menu atrybut rel="Collection(...)", w którym podaje się listę adresów URL wszystkich części podzielonego artykułu:

<dl id="menu0">
<dt>Nagłówek 1</dt>
<dd><a href="czesc1.html" rel="Collection(czesc2.html,czesc3.html)">Artykuł stronicowany</a></dd>
<dd><a href="...">Dokument 2</a></dd>
<dd><a href="...">Dokument 3</a></dd>
</dl>

Zwracam uwagę, że w nawiasie nie może być żadnych spacji - nawet po znaku przecinka! Jeśli w nazwie plików z kolekcji znajduje się spacja, należy ją zastąpić przez: %20. Podobnie znaki przecinka, znajdujące się w nazwach plików, należy zastąpić przez %2C, nawias otwierający - %28, nawias zamykający - %29.

Wyrażenia regularne

Występują sytuacje, kiedy dokumentów w kolekcji może być bardzo dużo albo nie wiemy z góry ile, wszystkie jednak pasują do określonego wzorca - np.: /artykul/czesc1.html, /artykul/czesc2.html, /artykul/czesc3.html itd. W takim przypadku dogodniejsze może być dopasowanie adresu przy użyciu wyrażeń regularnych. Aby to zrobić, adres w kolekcji należy objąć nawiasami kwadratowymi, w których wpisuje się treść wyrażenia, np.: rel="Collection([/artykul/czesc\d+\.html])". Również w tym przypadku przypominam, że w nawiasie kolekcji nie może być żadnych spacji, dodatkowych przecinków ani nawiasów okrągłych!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook