Przejdź do treści

CSS / Selektory atrybutów

Selektor atrybutu o wartości kończącej się na...

W jaki sposób zmienić wygląd elementu, który posiada atrybut o wartości zakończonej podanym tekstem?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 7.0, Firefox, Opera, Chrome)

selektor[atrybut$="koniec"] { cecha: wartość }
Selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli i inne [zobacz: Wstawianie stylów].

Atrybut oznacza konkretny parametr nadany znacznikowi z poziomu HTML (np. atrybut title="...").

"Koniec" to określony tekst, którym kończy się wartość atrybutu.

Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Przykład:

Jeżeli w arkuszu stylów strony została umieszczona następująca reguła:
p[title$="akapit"] { color: red }
to każdy akapit, któremu został nadany atrybut TITLE z wartością, która kończy się na "akapit", powinien mieć kolor czerwony:

To jest akapit, któremu został nadany atrybut title="to jest akapit" (aby to sprawdzić, wskaż go myszką) i dlatego jest koloru czerwonego.

A to jest akapit z atrybutem title="to też jest akapit" i też powinien być czerwony.

Dla porównania, to jest akapit bez atrybutu TITLE.

A to jest akapit z atrybutem title="to jest akapit także" (nie powinien być czerwony)

Pierwszy i drugi z podanych wyżej akapitów powinny być czerwone. Natomiast trzeci i czwarty nie.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook