Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Styl obramowania {BORDER-...-STYLE}

Jak dodać obramowanie do dowolnego elementu: linia przerywana (kreskowa i kropkowa), linia ciągła, podwójne obramowanie, rowek, grzbiet, ramka, przycisk?

 1. Styl górnego obramowania:
  selektor { border-top-style: styl }
 2. Styl dolnego obramowania:
  selektor { border-bottom-style: styl }
 3. Styl lewego obramowania:
  selektor { border-left-style: styl }
 4. Styl prawego obramowania:
  selektor { border-right-style: styl }
We wszystkich przypadkach selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "styl" należy wpisać:
 • none - brak obramowania

  Przykład:

  border-top-style: none

 • hidden - ukryte obramowanie (nie obsługuje MSIE 4)

  Przykład:

  border-top-style: hidden

 • dashed - linia kreskowa (nie obsługuje MSIE 5)

  Przykład:

  border-top-style: dashed

 • dotted - linia kropkowa (nie obsługuje MSIE 5)

  Przykład:

  border-top-style: dotted

 • solid - linia ciągła

  Przykład:

  border-top-style: solid

 • double - linia ciągła podwójna

  Przykład:

  border-top-style: double

 • groove - "rowek"

  Przykład:

  border-top-style: groove

 • ridge - "grzbiet"

  Przykład:

  border-top-style: ridge

 • inset - "ramka"

  Przykład:

  border-top-style: inset

 • outset - "przycisk"

  Przykład:

  border-top-style: outset

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook