Przejdź do treści

CSS / Tabele

Obramowanie {BORDER-COLLAPSE}

Jak dodać efektowne obramowanie tabeli i jej komórek? Jak wprowadzić nowy, estetyczny model obramowania w tabeli za pomocą pojedynczych linii?

Model obramowania

selektor { border-collapse: model }
Selektorem może być element TABLE [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "model" należy podać:
  • collapse - pojedyncze obramowanie
  • separate - komórki są od siebie odseparowane

Polecenie określa model wyświetlania obramowania tabeli pomiędzy komórkami. Możliwe jest użycie obramowania w postaci pojedynczej linii (collapse) albo obramowania dla każdej komórki osobno, które będą od siebie odseparowane (separate).

UWAGA! MSIE 4 oraz Netscape 6 nie interpretują tego polecenia. W MSIE 5 mogą wystąpić pewne trudności przy przewijaniu tabeli z modelem collapse (czasem znikają linie obramowania). Natomiast w MSIE 6, Netscape 7 oraz Operze 6 wszystko jest w porządku.
Poza tym Opera 7 w przypadku collapse całkowicie ukrywa obramowanie poszczegółnych komórek tabeli (można je pokazać określając obramowanie przy użyciu selektora TD).

Przykład:

border-collapse: separate
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9


border-collapse: collapse
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka4
komórka7komórka8komórka9

Styl, szerokość i kolor obramowania

Do tabel (<table>...</table>) oraz ich komórek (<td>...</td>) można stosować wszystkie parametry dotyczące obramowania.

Przykład:

<table style="border: 3mm ridge yellow">
komórka1komórka2
komórka3komórka4


komórka1komórka2
komórka3<td style="border: 3mm ridge yellow">

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook