Przejdź do treści

Selektory atrybutów - CSS

Łączenie selektorów atrybutów

Jak połączyć kilka selektorów atrybutów w jednej regule stylów CSS?

Wszystkie z opisanych w tym rozdziale selektorów można łączyć, podając je w regule stylów kolejno po sobie (bez żadnych odstępów). W takim przypadku, aby wybrany element otrzymał określone formatowanie, musi posiadać wszystkie z wyszczególnionych atrybutów z ewentualnymi przypisanymi określonymi wartościami.

Przykład

Przypisujemy czerwony kolor czcionki akapitom, które posiadają atrybut class o dowolnej wartości, dir="ltr", title z wyrazem akapit oraz lang rozpoczynający się od pl z ewentualnymi łącznikami:
p[class][dir="ltr"][title~="akapit"][lang|="pl"] { color: red }

Ten akapit posiada następujące atrybuty: class, dir="ltr", title="To jest akapit" lang="pl" (powinien być czerwony).

Ten akapit posiada następujące atrybuty: class, dir="ltr", lang="pl" (nie powinien być czerwony).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook