Przejdź do treści

CSS / Tekst

Dekoracja {TEXT-DECORATION}

Co zrobić, aby ten sam tekst został podkreślony, przekreślony i nadkreślony? Jak wprowadzić migający tekst w sposób zgodny ze standardem?

selektor { text-decoration: dekoracja }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "dekoracja" należy podać:
  • none - bez zmian
  • underline - podkreślenie
  • line-through - przekreślenie
  • overline - nadkreślenie
  • blink - migotanie tekstu (tylko Netscape/Mozilla/Firefox i Opera 7)

Polecenie umożliwia na wybór określonej dekoracji tekstu (np. podkreślenie). Migotanie może nie być interpretowane przez wszystkie przeglądarki!

Przykład:

dekoracja none

dekoracja underline

dekoracja line-through

dekoracja overline

dekoracja blink (tylko Netscape/Mozilla/Firefox i Opera 7)

Jeśli nie dysponujesz przeglądarką Netscape/Mozilla/Firefox lub Opera 7, to prawdopodobnie nie zobaczysz ostatniego efektu (migotanie tekstu).


Ciekawą możliwością może być łączenie powyższych wartości w jednej deklaracji, np.:

selektor { text-decoration: underline line-through overline }

Przykład:

Tekst podkreślony, przekreślony i nadkreślony

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook