Przejdź do treści

CSS / Tło

Tło obrazkowe {BACKGROUND-IMAGE}

Jak ustawić tło graficzne (obrazek, zdjęcie) pod dowolnym elementem? Jak ustalić rozmiary obrazka w tle?

selektor { background-image: url(ścieżka dostępu do obrazka) }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "ścieżka dostępu do obrazka" należy podać miejsce, gdzie znajduje się obrazek, który chcemy wstawić jako tło. Wpisanie "none" usunie obrazek.

Ścieżkę dostępu należy konstruować względem lokalizacji arkusza CSS, a nie względem adresu dokumentu HTML!

Polecenie pozwala wstawić dowolny obrazek jako tło pod elementem. Pamiętaj jednak, żeby obrazek w tle nie był zbyt jaskrawy. Spowoduje to tylko zaciemnienie zawartości strony i utrudni czytanie.

Wspólnie z tą własnością często podaje się dodatkowo kolor tła. W takim przypadku, jeśli obrazek będzie niedostępny lub użytkownik wyłączy wyświetlanie obrazów, tło przyjmie podany kolor. Ponadto jeżeli obrazek posiada przezroczystość (np. format *.gif), zostanie ona zastąpiona podanym kolorem.

Jeśli kolor tekstu elementu z tłem obrazkowym jest zbliżony do domyślnego koloru tła strony, wskazane jest podanie dodatkowo takiego koloru tła dla tego elementu, aby tekst był na nim czytelny. Jeżeli tego nie zrobimy, a obrazek nie zostanie wyświetlony, może wystąpić sytuacja typu: "biały tekst na białym tle".

Może się to zdarzyć np. gdy obrazek w tle strony jest dość ciemny. Wtedy określa się zwykle jasny kolor tekstu, zapominając podać równocześnie deklarację ciemnego koloru tła - jako zabezpieczenie. Dopóki obrazek jest widoczny, wszystko jest w porządku, lecz jeśli nie zostanie on wyświetlony, tło przyjmie najczęściej kolor biały (jako domyślny) i w ten sposób otrzymamy stronę, której nie można przeczytać :-(

Przykład:

To jest akapit z tłem obrazkowym. Jak już pisałem, użycie zbyt jaskrawego tła, może znacznie utrudnić czytanie tekstu...

Sztuczka, pozwalająca ustalić rozmiary obrazka w tle...

Wielokrotne tło obrazkowe

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

selektor { background-image: url(ścieżka dostępu do obrazka 1), url(ścieżka dostępu do obrazka 2),... }

Dzięki powyższej składni możliwe jest wstawienie pod jednym elementem wielu obrazków w tle. Będą ona ułożone jeden pod drugim - na wierzchu wyświetli się pierwsza z wymienionych grafik.

MSIE 8 w takim przypadku nie wyświetli żadnego obrazka w tle - nawet pierwszego z kolei!

Przykład:

To jest akapit z tłem obrazkowym. Zwróć uwagę, że pod tłem pierwszoplanowym ułożony jest drugi obrazek... To jest akapit z tłem obrazkowym. Zwróć uwagę, że pod tłem pierwszoplanowym ułożony jest drugi obrazek... To jest akapit z tłem obrazkowym. Zwróć uwagę, że pod tłem pierwszoplanowym ułożony jest drugi obrazek...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook