Przejdź do treści

CSS / Tekst

Kolor tekstu {color}

Jak zmienić kolor tekstu w dowolnym elemencie?

selektor { color: kolor }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "kolor" należy podać definicję koloru.

Polecenie pozwala ustalić dowolny kolor tekstu.

Jeśli definiowane własności mają odnosić się do całej strony (np. kolor tekstu na całej stronie), można użyć selektora BODY lub HTML.

Przykład {color}

kolor red

kolor #66AAFF

kolor #69C

kolor rgb(255,33,170)

kolor rgb(25%,75%,75%)

kolor systemowy Highlight

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook