Przejdź do treści

HTML / XHTML

Co to jest XHTML?

Co to jest język XHTML?

XHTML to skrót od Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (Extensible Markup Language - Rozszerzalny Język Oznaczania). XML czerpie swoją moc i elastyczność z języka SGML (Standard Generalized Markup Language - Standardowy Uogólniony Język Oznaczania). Biorąc te zalety, XML pomija wiele bardziej skomplikowanych cech języka SGML, które przyczyniały się do utrudnienia i podrożenia procesu projektowania.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook