Przejdź do treści

HTML / HTML5

Czy XHTML umarł?

Czy przejście z języka (X)HTML do (X)HTML5 wymaga przepisania wszystkich stron od nowa?

Uważny czytelnik w tym momencie może poczuć się nieco zdezorientowany - "Najpierw uczyłem się HTML 4, potem dowiedziałem się, że lepszy od niego może być XHTML, a teraz jeszcze muszę się uczyć HTML5?". W wielu zastosowaniach język HTML jest zupełnie wystarczający. Nie każdy webmaster musi znać język XML, a zatem tym bardziej nie będzie miał potrzeby korzystania z jego narzędzi. Jednak pisanie dokumentów HTML w taki sposób, aby składniowo były zgodne z językiem XHTML 1 (a więc również XML), tak naprawdę raczej niewiele kosztuje. Być może kiedyś zajdzie potrzeba wykorzystania dodatkowych możliwości XHTML, a wtedy dokumenty będą już do tego praktycznie przygotowane.

Mimo swojej nieco mylącej nazwy, specyfikacja HTML5 tak naprawdę definiuje dwa języki: HTML5 oraz XHTML5. Ten drugi jest tym samym, czym był XHTML 1 dla HTML 4, czyli korzysta dokładnie z tych samych znaczników i atrybutów, a jedynie określa nieco inny sposób zapisu oraz klika dodatkowych ograniczeń w celu uzyskania zgodności z ogólnym językiem XML. Nie ma zatem obawy - XHTML nie umarł i na dodatek ma się całkiem dobrze 🙂 Jeżeli jednak czytelnik woli korzystać z uproszczonej składni HTML i nie sądzi, że własności XML kiedykolwiek będą mu potrzebne, nie ma żadnych przeszkód, aby używać zapisu właściwego tylko dla języka HTML. Tworząc specyfikację HTML5 organizacja W3C dała jasno do zrozumienia (pod delikatnym naciskiem producentów przeglądarek), że język HTML nie zostanie porzucony na rzecz XHTML, ale że będą się rozwijać jednocześnie.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook