Przejdź do treści

HTML / XHTML

Różnice między XHTML 1.0 Strict a XHTML 1.1

Czym różni się XHTML 1.0 Strict od XHTML 1.1?

W XHTML 1.1 ostatecznie usunięto elementy i atrybuty zdeprecjonowane. Założeniem było stworzenie języka bogatego w funkcjonalność strukturalną, ale polegającego na arkuszach stylów przy prezentacji.

  1. Atrybut lang został usunięty. Zamiast niego należy stosować tylko xml:lang.
  2. Dla elementów a oraz map atrybut name został usunięty. Zamiast niego należy stosować tylko id.
  3. Wprowadzono obsługę tzw. ruby, czyli specjalnych krótkich wstawek obok bazowego tekstu, używanych zwykle w dokumentach wschodnioazjatyckich do wskazania wymowy lub wstawienia krótkiej adnotacji (znaczniki: ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp).

Źródło: XHTML 1.1 - Module-based XHTML

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook