Przejdź do treści

HTML / Widżety

Ostrzeżenie przed ramką

Jak poinformować użytkownika, że spis treści ramek znajduje się na innej stronie? Jak nie dopuścić do wczytania niekompletnych ramek?

Surfując w Internecie możemy czasem natrafić na stronę, która wygląda jakoś dziwnie: nie posiada żadnego menu ani spisu treści, w którym można wybrać interesujący nas temat i swobodnie nawigować w całym serwisie. Strona taka jest jakby wyrwana z szerszej całości, ponieważ prawdopodobnie wchodzi w skład struktury ramek, lecz użytkownik wczytał ją bezpośrednio, a nie przez stronę startową. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wyszukiwarki sieciowe indeksują wszystkie strony, bez względu czy wchodzą one w skład ramek czy nie. Aby zapobiec takim sytuacjom, można na każdej stronie, która ma zostać wyświetlona wewnątrz ramki, wstawić bezpośrednio po znaczniku otwierającym BODY [zobacz: Ramy dokumentu] następujący kod:

<script>
if (self == parent) document.write('<div align="center"><b>UWAGA!</b> To jest tylko ramka - wróć do <a href="index.html"><b>STRONY&nbsp;GŁÓWNEJ</b></a></div><hr><br><br>');
</script>
gdzie w miejsce tekstu "index.html" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się strona startowa.

W efekcie, jeśli strona zostanie wczytana poza ramkami, na ekranie zostanie wyświetlony tekst z odsyłaczem: "UWAGA! To jest tylko ramka - wróć do STRONY GŁÓWNEJ", po kliknięciu którego nastąpi przejście do strony głównej (startowej). W przypadku poprawnego załadowania strony na ekranie nie pojawi się żaden tekst.

Możliwe jest również automatyczne przekierowanie użytkownika od razu do strony głównej, jeśli tylko wczyta dokument poza ramką. Aby to zrobić, w treści nagłówkowej (w ramach HEAD) dokumentu, który powinien się wyświetlać tylko w ramce, należy wkleić następujący kod:

<script>
if (self == parent) location.href = "index.html";
</SCRIPT>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook