Przejdź do treści

JS / Obiekt globalny

decodeURI

W jaki sposób zdekodować adres URI/URL?

decodeURI(encodedURI)
Parametry:
String encodedURI - tekst do zdekodowania
Wartość:
String - zdekodowana wartość adresu URI
Wyjątki:
URIError - podany tekst nie jest poprawnym adresem URI

Dekoduje pełny adres URI korzystając z sekwencji ucieczki UTF-8.

Przykład:

decodeURI("http://example.com/%7Btest%7D"); // "http://example.com/{test}"
decodeURI("%XX");                           // URIError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook