Przejdź do treści

JS / Obiekt globalny

parseFloat

W jaki sposób przekształcić tekst na liczbę?

parseFloat(string)
Parametry:
String string - tekst, który ma zostać przekształcony na liczbę rzeczywistą
Wartość:
Number - liczba rzeczywista albo NaN (gdy nie udało się wykonać przekształcenia)

Pozwala przekształcić podany tekst na liczbę rzeczywistą.

Białe znaki na początku tekstu są pomijane. Jeżeli funkcja napotka w przekształcanym tekście znak, który jest niepoprawnym zapisem liczby rzeczywistej, ignoruje go oraz wszystkie znaki, które znajdują się za nim.

Różnica pomiędzy parseFloat(...) a funkcją Number(...) jest taka, że pierwsza z nich na końcu tekstu ignoruje wszystkie znaki niebędące poprawnym zapisem liczbowym, a druga - tylko białe znaki.

Aby sprawdzić, czy funkcja nie zwróciła przypadkiem niepoprawnego wyniku, użyj funkcji isNaN.

Przykład:

parseFloat(" +1A ");     // 1
parseFloat("1.9");       // 1.9
parseFloat("-1.1");      // -1.1
parseFloat("314e-2");    // 3.14
parseFloat("0.0314E+2"); // 3.14
parseFloat("0x1A");      // 0
parseFloat("test");      // NaN

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook