Przejdź do treści

JS / Obiekt globalny

encodeURI

W jaki sposób zakodować tekst do postaci adresu URI/URL?

encodeURI(uri)
Parametry:
String uri - tekst do zakodowania
Wartość:
String - zakodowana wartość adresu URI
Wyjątki:
URIError - podany tekst nie jest poprawnym adresem URI

Koduje pełny adres URI, korzystając z sekwencji ucieczki UTF-8. Zastępuje znaki specjalne kodami w postaci %XX (gdzie XX to heksadecymalna wartość bajtu). Nie są kodowane:

  • separatory URI (: / ; ?)
  • znaki zarezerwowane w składni URI, jeśli znajdują się na właściwych miejscach w adresie (@ & = + $ ,)
  • znak: # (jeśli znajduje się na właściwym miejscu w adresie)
  • litery łacińskie - małe i wielkie (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) cyfry dziesiętne (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
  • znaki: - _ . ! ~ * ' ( )

Przykład:

encodeURI("http://example.com/{test}"); // "http://example.com/%7Btest%7D"
encodeURI("\uDC00");                    // URIError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook