Przejdź do treści

Obiekt globalny - JS

NaN

Po co wprowadzono w JavaScript wartość typu liczbowego, która jednak nie jest poprawną liczbą?

NaN
Wartość:
Number - wartość typu liczbowego która nie jest liczbą

Wiele funkcji, które normalnie powinny zwrócić wartość typu Number, może w pewnych przypadkach zwrócić specjalną wartość NaN (ang. not-a-number). Wskazuje to najczęściej, że do funkcji zostały przekazane niepoprawne parametry i w związku z tym nie może ona zwrócić wartości liczbowej. NaN oznacza dosłownie: nie-liczba.

NaN porównana do dowolnej innej wartości - w tym nawet do NaN - zawsze zwraca false. Dlatego aby sprawdzić, czy wartość wynosi NaN, należy użyć funkcji isNaN.

Przykład NaN

NaN == 1;         // false
NaN == 0;         // false
NaN == false;     // false
NaN == null;      // false
NaN == NaN;       // false
NaN === NaN;      // false
NaN == Infinity;  // false
NaN == undefined; // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook