Przejdź do treści

Number - JS

NEGATIVE_INFINITY

Jak zapisać ujemną nieskończość w języku JavaScript?

Number.NEGATIVE_INFINITY
Wartość:
Number - ujemna nieskończoność

Zawiera wartość -Infinity. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Przykład Number.NEGATIVE_INFINITY

Number.NEGATIVE_INFINITY; // -Infinity
Number.NEGATIVE_INFINITY = 1;
Number.NEGATIVE_INFINITY; // -Infinity

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook