Przejdź do treści

JS / Number

NaN

Jak zapisać wartość liczbową, która jednak nie jest poprawną liczbą?

Number.NaN
Wartość:
Number - nie-liczba (ang. not-a-number)

Zawiera wartość NaN. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Number.NaN porównana do dowolnej innej wartości - w tym nawet do Number.NaN - zawsze zwraca false. Dlatego aby sprawdzić, czy wartość wynosi Number.NaN, należy użyć funkcji isNaN.

Przykład:

Number.NaN; // NaN
Number.NaN = 1;
Number.NaN; // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook