Przejdź do treści

JS / Number.prototype

toPrecision

Jak zapisać liczbę w precyzyjnym formacie - za pomocą określonej liczby cyfr?

Number.prototype.toPrecision()
Number.prototype.toPrecision(precision)
Parametry:
Number precision - liczba wszystkich cyfr
Wartość:
String - tekst zawierający liczbę o stałej liczbie cyfr
Wyjątki:
RangeError - została podana wartość precision mniejsza od 1 albo większa niż 21

Przekształca liczbę na jej tekstową reprezentację o określonej liczbie wszystkich cyfr, używając przy tym zaokrągleń. Jeżeli to konieczne, liczba zostanie zapisana w notacji wykładniczej. Jeśli argument precision nie zostanie podany, funkcja zachowuje się identycznie jak String.prototype.toString.

Przykład:

(1.2).toPrecision();    // "1.2" == (1.2).toString()
(1.2).toPrecision(1);   // "1"
(1.5).toPrecision(1);   // "2"
(1.25).toPrecision(1);  // "1"
(1.2).toPrecision(3);   // "1.20"
(1).toPrecision(3);     // "1.00"
(10).toPrecision(3);    // "10.0"
(100).toPrecision(3);   // "100"
(1000).toPrecision(3);  // "1.00e+3"
(10000).toPrecision(3); // "1.00e+4"
(-12.3).toPrecision(3); // "-1.23"
NaN.toPrecision();      // "NaN"
Infinity.toPrecision(); // "Infinity"
 
(1).toPrecision(0);     // RangeError
(1).toPrecision(22);    // RangeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook