Przejdź do treści

JS / Number.prototype

toString

Co zrobić, żeby przekształcić liczbę dziesiętną na wartość szesnastkową (heksadecymalną) lub ósemkową (oktalną)?

Number.prototype.toString()
Number.prototype.toString(radix)
Parametry:
Number radix - podstawa systemu liczbowego (2 - 36), zgodnie z którym wykonać przekształcenie (domyślnie: 10)
Wartość:
String - tekst
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu liczbowego

Zapisuje liczbę w postaci tekstu. O tym, w jakim systemie będzie zapisana liczba, decyduje podstawa systemu liczbowego. Na przykład w systemie heksadecymalnym (szesnastkowym) mamy do dyspozycji 16 cyfr: cyfry arabskie 0-9 i litery a-f. Literze a odpowiada wartość 10, b - 11 itd. Innym popularnym systemem liczbowym jest system oktalny (ósemkowy) - podstawa 8. Natomiast na co dzień posługujemy się systemem decymalnym (dziesiętnym) - podstawa 10.

Aby wykonać przekształcenie w drugą stronę, użyj funkcji parseInt lub parseFloat.

Przykład:

(+1000.2).toString();                      // "1000.2"
(10).toString();                           // "10"
(10).toString(8);                          // "12"
(10).toString(16);                         // "a"
Number.prototype.toString.call(Infinity);  // "Infinity"
Number.prototype.toString.call(NaN);       // "NaN"
 
Number.prototype.toString.call(null);      // TypeError
Number.prototype.toString.call(undefined); // TypeError
Number.prototype.toString.call("1");       // TypeError
Number.prototype.toString.call({});        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook