Przejdź do treści

JS / Number.prototype

toExponential

Jak zapisać liczbę w notacji eksponencjalnej?

Number.prototype.toExponential()
Number.prototype.toExponential(fractionDigits)
Parametry:
Number fractionDigits - liczba cyfr po przecinku dziesiętnym
Wartość:
String - tekst zawierający liczbę zapisaną w notacji wykładniczej o stałej liczbie cyfr po przecinku dziesiętnym
Wyjątki:
RangeError - została podana wartość fractionDigits mniejsza od 0 albo większa niż 20

Przekształca liczbę na jej tekstową reprezentację zapisaną w notacji wykładniczej o jednej cyfrze przed przecinkiem i określonej liczbie cyfr po przecinku, używając przy tym zaokrągleń.

Przykład:

(1.2).toExponential();    // "1.2e+0"
(1.5).toExponential();    // "1.5e+0"
(1.25).toExponential(1);  // "1.3e+0"
(1.2).toExponential(3);   // "1.200e+0"
(1).toExponential();      // "1e+0"
(10).toExponential();     // "1e+1"
(100).toExponential();    // "1e+2"
(1000).toExponential();   // "1e+3"
(10000).toExponential();  // "1e+4"
(-12.3).toExponential(3); // "-1.230e+1"
NaN.toExponential();      // "NaN"
Infinity.toExponential(); // "Infinity"
 
(1).toExponential(-1);    // RangeError
(1).toExponential(21);    // RangeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook