Przejdź do treści

JS / Number.prototype

valueOf

Jak przekształcić obiekt liczbowy na prostą wartość liczbową?

Number.prototype.valueOf()
Wartość:
prosta wartość liczbowa
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu liczbowego

Przekształca obiekt liczbowy na prostą wartość liczbową (już nie obiekt).

Przykład:

new Number(1).valueOf();                  // 1
new Number(-1.2).valueOf();               // -1.2
new Number(NaN).valueOf();                // NaN
new Number(Infinity).valueOf();           // Infinity
 
Number.prototype.valueOf.call(null);      // TypeError
Number.prototype.valueOf.call(undefined); // TypeError
Number.prototype.valueOf.call("");        // TypeError
Number.prototype.valueOf.call("1");       // TypeError
Number.prototype.valueOf.call({});        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook