Przejdź do treści

JS / Date.prototype

toString

Jak zamienić datę i czas na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Date.prototype.toString()
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Zwraca datę i czas w postaci tekstowej. Uwzględnia aktualną strefę czasową. Format wyjściowy może się różnić w zależności od przeglądarki.

Dla daty x = new Date(0), poniższa równość jest prawdziwa:

Date.parse(x.toString()) == x.valueOf()

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toString(); // np.: "Sun Jul 15 1410 13:30:59 GMT+0200"
 
Date.prototype.toString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toString.call({});             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook