Przejdź do treści

JS / Array.prototype

toString

Jak przekształcić tablicę elementów na prosty tekst?

Array.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa tablicy

Zwraca tekst będący listą wszystkich kolejnych elementów tablicy, rozdzielonych przecinkami.

Funkcja toString jest wywoływana automatycznie zawsze wtedy, gdy oczekiwana jest wartość tekstowa, a przekazano obiekt tablicy.

Przykład:

new Array([true, 1, "test"]).toString();             // "true,1,test"
[false, 0, "", null, undefined, NaN, Infinity] + ""; // "false,0,,,,NaN,Infinity"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook