Przejdź do treści

JS / RegExp.prototype

toString

Jak przekształcić wyrażenie regularne na prosty tekst?

RegExp.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa wyrażenia regularnego

Zwraca literał wyrażenia regularnego zapisany w postaci prostego tekstu. Jest to połączenie tekstu "/", wartości właściwości source, ponownie tekstu "/" oraz flag wyrażenia w kolejności: "gim".

Przykład:

/(ab)c/ig.toString();                      // "/(ab)c/gi"
new RegExp("a/b\\(c\\)d\\\\e").toString(); // "/a\/b\(c\)d\\e/"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook