Przejdź do treści

String.prototype - JS

match

Jak sprawdzić, czy tekst pasuje do złożonego wzorca (wyrażenia regularnego)?

String.prototype.match(regexp)
Parametry:
RegExp regexp - wyrażenie regularne
Wartość:
Array - tablica dopasowań
Null - tekst nie został dopasowany do wyrażenia regularnego

Próbuje dopasować tekst do podanego wzorca - wyrażenia regularnego. Jeżeli się to uda, zwraca pierwszy dopasowany fragment tekstu oraz każdą jego część, która w wyrażeniu była zapisana w nawiasie (to działanie jest identyczne jak w przypadku funkcji RegExp.prototype.exec). Natomiast w przypadku dopasowania globalnego - kiedy wyrażenie regularne posiada flagę g - zwracane są wszystkie dopasowane fragmenty tekstu, ale już bez dodatkowych ich części, które w wyrażaniu były zapisane w nawiasach.

Jeżeli chcesz tylko sprawdzić, czy określony tekst pasuje do wzorca - wyrażenia regularnego - użyj funkcji RegExp.prototype.test.

Przykład String.prototype.match

"abcd efg abc".match(/abc/);    // ["abc"]
"abcd efg abc".match(/(ab)c/);  // ["abc", "ab"]
 
"ABCd efg abc".match(/abc/i);   // ["ABC"]
"ABCd efg abc".match(/(ab)c/i); // ["ABC", "AB"]
 
"abcd efg abc".match(/abc/g);   // ["abc", "abc"]
"abcd efg abc".match(/(ab)c/g); // ["abc", "abc"]
 
"ABCd efg abc".match(/abc/ig);   // ["ABC", "abc"]
"ABCd efg abc".match(/(ab)c/ig); // ["ABC", "abc"]
 
"abcd efg abc".match(/hij/);     // null
"abcd efg abc".match(/ABC/);     // null
"abcd efg abc".match(/(AB)C/);   // null
"abcd efg abc".match(/hij/g);    // null
"abcd efg abc".match(/ABC/g);    // null
"abcd efg abc".match(/(AB)C/g);  // null

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook