Przejdź do treści

CSS / Selektory elementów

Dziedziczenie stylów

Co oznacza termin dziedziczenie stylów CSS?

Z drzewem dokumentu związana jest własność dziedziczności stylów. Polega ona na tym, że elementy leżące niżej w hierarchii (potomkowie), jeśli nie zaznaczymy inaczej, dziedziczą (przejmują) atrybuty formatowania, które zostały nadane ich przodkom. Niestety w niektórych przeglądarkach internetowych zdarza się błędna interpretacja dziedziczenia stylów. Dlatego zawsze sprawdzaj w praktyce zastosowanie tej własności. Problemy stwarzają np. elementy tabeli: nawet jeśli zdefiniujemy określoną wielkość czcionki dla elementu wyżej w hierarchii, w Internet Explorerze 5 nie spowoduje to zmiany tej własności w poszczególnych komórkach (TD) ani w tytule tabeli (CAPTION). Natomiast w MSIE 6 wszystko jest w porządku, ale nie w trybie Quirks.

Przykład:

To jest akapit koloru zielonego, wewnątrz którego znajduje się: pochylenie oraz podkreślenie, którym nie zostały nadane żadne style, a więc dziedziczą je po przodku, czyli po akapicie (są również zielone).
A to jest pogrubienie, które znajduje się także wewnątrz tego samego akapitu, ale został mu nadany atrybut koloru czcionki (biały) oraz koloru tła (niebieski) i dlatego nie odziedziczył stylu po przodku.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook