Przejdź do treści

CSS / Definicje

Drzewo dokumentu

Definicje CSS: drzewo dokumentu (document tree).

(document tree) Drzewo elementów umieszczonych w dokumencie źródłowym. Każdy element w takim drzewie ma dokładnie jednego rodzica, oprócz elementu podstawowego, czyli korzenia drzewa (root).

Przykład:

Po wpisaniu:
<html>
	<head>
		<title>...</title>
	</head>
	<body>
		<h1>...</h1>
		<p>...</p>
		<table>
			<tr>
				<td>...</td>
				<td>...</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>...</td>
				<td>...</td>
			</tr>
		</table>
	</body>
</html>
Otrzymamy następujące drzewo dokumentu:

Drzewo dokumentu

gdzie:

Elementy leżące niżej w hierarchii drzewa dokumentu, zawierają się wewnątrz znaczników nadrzędnych, np. znaczniki <body> oraz </body> muszą być umiejscowione pomiędzy znacznikami <html> i </html>, które są nadrzędne dla wszystkich innych (root).

Facebook