Przejdź do treści

CSS / Definicje

Potomek

Definicje CSS: potomek (descendant).

(descendant) Element jest potomkiem drugiego elementu, jeżeli jest jego dzieckiem albo jest dzieckiem elementu, który jest potomkiem tego drugiego elementu.

Facebook