Przejdź do treści

CSS / Wykazy

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego CSS. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

Jak zmienić rodzaj (styl, typ) wykazu - wypunktowanie (koło, okrąg, kwadrat) i numerowanie (liczby arabskie, rzymskie, litery łacińskie, greckie, hebrajskie)?

selektor { list-style-type: typ }

Zobacz więcej...

Co zrobić, aby punkt wykazu (wyróżnik, marker) znajdował się wewnątrz tekstu?

selektor { list-style-position: pozycja }

Zobacz więcej...

Jak wstawić grafikę (obrazek) jak punkt wykazu (wyróżnik, marker)?

selektor { list-style-image: url(ścieżka dostępu) }

Zobacz więcej...

Jak ustalić kilka własności wyglądu wykazu w jednym poleceniu?

selektor { list-style: wartości atrybutów }

Zobacz więcej...

Jak można zmienić odstęp punktu wykazu (wyróżnika, markera) od tekstu? Co zrobić, aby wykaz z punktem w postaci grafiki wyglądał tak samo w każdej przeglądarce?

selektor { marker-offset: odstęp }

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook