Przejdź do treści

CSS / Wykazy

Atrybuty mieszane wykazu {list-style}

Jak ustalić kilka własności wyglądu wykazu w jednym poleceniu?

selektor { list-style: wartości atrybutów }
Selektorem mogą być znaczniki dotyczące wykazów: ul - wypunktowanie, ol - wykaz numerowany oraz li - pojedynczy punkt wykazu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości (oddzielone spacjami), jakie mają przyjąć poszczególne atrybuty wykazu. Są to:

Tak jak przy wielu innych elementach, także i tutaj możliwe jest użycie atrybutów mieszanych. Jak zawsze zaoszczędzają one nam pisania. Zamiast wpisywać: list-style-type: disc; list-style-position: inside, wystarczy podać: list-style: disc inside. Nie ma wymogu, aby podawać w tej deklaracji pełną listę cech składowych, jednak jeśli jakąś opuścimy, zostanie jej przypisana wartość domyślna. Dlatego poniższa reguła stylów nie ustawi wyróżnika wewnątrz wykazu (inside), ponieważ nie zostało to określone w deklaracji list-style, która tutaj unieważnia list-style-position:

li { list-style-position: inside; list-style: disc }

Zgodnie z zasadą kaskadowości, oczekiwany skutek (zawijanie tekstu wokół wyróżnika) odniesiemy, podając deklaracje w odwrotnej kolejności:

li { list-style: disc; list-style-position: inside }

albo przenosząc wartość list-style-position (inside) do zbiorczej deklaracji list-style:

li { list-style: disc inside }

Przykład {list-style}

list-style: disc inside url(minus.gif)
  • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy...punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy...punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
  • Punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook