Przejdź do treści

CSS / Wstawianie stylów

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego CSS. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

W jaki sposób bezpośrednio przypisać styl do dowolnego znacznika?

<element style="cecha: wartość; cecha2: wartość2...">...</element>

Zobacz więcej...

W jaki sposób objąć stylem kilka elementów tekstowych?

<span style="cecha: wartość; cecha2: wartość2...">...</span>

Zobacz więcej...

W jaki sposób objąć stylem grupę elementów blokowych?

<div style="cecha: wartość; cecha2: wartość2...">...</div>

Zobacz więcej...

Jak osadzić arkusz stylów CSS bezpośrednio w dokumencie?

<head>
	(...)
<style>
selektor { cecha: wartość; cecha2: wartość2... }
selektor2 { cecha: wartość; cecha2: wartość2... }
(...)
</style>
	(...)
</head>

Zobacz więcej...

Jak dołączyć arkusz stylów CSS z zewnętrznego pliku?

<head>
	(...)
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
	(...)
</head>
@charset "strona kodowa";

Zobacz więcej...

W jaki sposób dać użytkownikowi możliwość wyboru jednego z przygotowanych arkuszy CSS, czyli wyglądu strony?

<head>
	<link rel="stylesheet" href="style.css" title="Nazwa domyślna">
	<link rel="alternate stylesheet" href="style1.css" title="Nazwa 1">
	<link rel="alternate stylesheet" href="style2.css" title="Nazwa 2">
	<link rel="alternate stylesheet" href="style3.css" title="Nazwa 3">
	(...)
</head>

Zobacz więcej...

Jak zaimportować arkusz stylów z zewnętrznego dokumentu?

<style>
@import url(adres zewnętrznego arkusza stylów);
</style>

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook