Przejdź do treści

CSS / Wykazy - Kurs CSS

W tym rozdziale dowiesz się...

Określenie parametrów list (wypunktowanie, numerowanie) przy użyciu arkuszy CSS.

Typ stylu {LIST-STYLE-TYPE}

Jak zmienić rodzaj (styl, typ) wykazu - wypunktowanie (koło, okrąg, kwadrat) i numerowanie (liczby arabskie, rzymskie, litery łacińskie, greckie, hebrajskie)?

selektor { list-style-type: typ }
Selektorem mogą być znaczniki dotyczące wykazów: ul - wypunktowanie, ol - wykaz numerowany oraz li - pojedynczy punkt wykazu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast "typ" odpowiada za wygląd wyróżnika wykazu (markera) i należy zamiast niego wpisać:
 1. disc - koło

  Przykład:

  list-style-type: disc
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 2. circle - okrąg

  Przykład:

  list-style-type: circle
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 3. square - kwadrat

  Przykład:

  list-style-type: square
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 4. decimal - liczby arabskie

  Przykład:

  list-style-type: decimal
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 5. lower-alpha - małe litery

  Przykład:

  list-style-type: lower-alpha
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 6. upper-alpha - duże litery

  Przykład:

  list-style-type: upper-alpha
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 7. upper-roman - duże liczby rzymskie

  Przykład:

  list-style-type: upper-roman
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 8. lower-roman - małe liczby rzymskie

  Przykład:

  list-style-type: lower-roman
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci
 9. none - brak wyróżnika (markera)

  Przykład:

  list-style-type: none
  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci

Oprócz tego Netscape 6, Firefox oraz częściowo Opera 6, Chrome i MSIE 8.0 (wartości dla CSS 2.1) obsługują dodatkowo następujące typy:

 • decimal-leading-zero ("prowadzące zero" np.: 01, 02, 03,...)
 • lower-latin (małe łacińskie: a, b, c,... z) - to samo co lower-alpha
 • upper-latin (duże łacińskie: A, B, C,... Z) - to samo co upper-alpha
 • lower-greek (małe greckie: έ, ή, ί,...)
 • georgian (an, ban, gan,..., he, tan, in, in-an,...)
 • armenian
 • hebrew (hebrajskie) (CSS 2.0)
 • cjk-ideographic (CSS 2.0)
 • hiragana (a, i, u, e, o, ka, ki,...) (CSS 2.0)
 • katakana (A, I, U, E, O, KA, KI,...) (CSS 2.0)
 • hiragana-iroha (i, ro, ha, ni, ho, he, to,...) (CSS 2.0)
 • katakana-iroha (I, RO, HA, NI, HO, HE, TO,...) (CSS 2.0)

Następujące wartości list-style-type wchodzą w skład CSS 2.0, ale nie CSS 2.1: hebrew, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-iroha.

UWAGA! Niestety Internet Explorer 7.0 nie interpretuje dodatkowych typów, natomiast MSIE 8.0 obsługuje pierwszą część (CSS 2.1) dodatkowych typów, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Zawijanie tekstu {LIST-STYLE-POSITION}

Co zrobić, aby punkt wykazu (wyróżnik, marker) znajdował się wewnątrz tekstu?

selektor { list-style-position: pozycja }
Selektorem mogą być znaczniki dotyczące wykazów: ul - wypunktowanie, ol - wykaz numerowany oraz li - pojedynczy punkt wykazu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast "pozycja" określa, jak będą zawijane wiersze wykazu, które nie zmieszczą się w jednej linii. Możliwe są tutaj dwa przypadki:
 1. outside - wyróżniki na zewnątrz wykazu (domyślnie).

  Przykład:

  list-style-position: outside
  • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
  • Punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi.
  • Punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci.
 2. inside - wyróżniki wewnątrz wykazu.

  Przykład:

  list-style-position: inside
  • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
  • Punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi.
  • Punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci... punkt trzeci.

Wyróżnik obrazkowy {LIST-STYLE-IMAGE}

Jak wstawić grafikę (obrazek) jak punkt wykazu (wyróżnik, marker)?

selektor { list-style-image: url(ścieżka dostępu) }
Selektorem mogą być znaczniki dotyczące wykazów: ul - wypunktowanie, ol - wykaz numerowany oraz li - pojedynczy punkt wykazu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "ścieżka dostępu" należy wpisać względną ścieżkę do obrazka, który ma się pojawić jako wyróżnik wykazu (marker). Wpisanie none usunie obrazek.

Ścieżkę dostępu należy konstruować względem arkusza CSS, a nie względem dokumentu HTML!

Polecenie pozwala zastosować dowolny obrazek jako wyróżnik wykazu (czyli marker). Dzięki temu nie musimy korzystać już tylko z podstawowych typów wykazu, ale możemy stworzyć swoje własne. Sprawi to, że nasza strona będzie wyglądała bardziej oryginalnie i estetycznie.

Wspólnie z tą własnością można również podać dodatkowo typ stylu. W takim przypadku, jeśli obrazek będzie niedostępny lub użytkownik wyłączy wyświetlanie obrazów, wykaz przyjmie podany typ.

Przykład:

list-style-image: url(minus.gif)
 • Punkt pierwszy
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

Atrybuty mieszane {LIST-STYLE}

Jak ustalić kilka własności wyglądu wykazu w jednym poleceniu?

selektor { list-style: wartości atrybutów }
Selektorem mogą być znaczniki dotyczące wykazów: ul - wypunktowanie, ol - wykaz numerowany oraz li - pojedynczy punkt wykazu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości (oddzielone spacjami), jakie mają przyjąć poszczególne atrybuty wykazu. Są to:

Tak jak przy wielu innych elementach, także i tutaj możliwe jest użycie atrybutów mieszanych. Jak zawsze zaoszczędzają one nam pisania. Zamiast wpisywać: list-style-type: disc; list-style-position: inside, wystarczy podać: list-style: disc inside. Nie ma wymogu, aby podawać w tej deklaracji pełną listę cech składowych, jednak jeśli jakąś opuścimy, zostanie jej przypisana wartość domyślna. Dlatego poniższa reguła stylów nie ustawi wyróżnika wewnątrz wykazu (inside), ponieważ nie zostało to określone w deklaracji list-style, która tutaj unieważnia list-style-position:

li { list-style-position: inside; list-style: disc }

Zgodnie z zasadą kaskadowości, oczekiwany skutek (zawijanie tekstu wokół wyróżnika) odniesiemy, podając deklaracje w odwrotnej kolejności:

li { list-style: disc; list-style-position: inside }

albo przenosząc wartość list-style-position (inside) do zbiorczej deklaracji list-style:

li { list-style: disc inside }

Przykład:

list-style: disc inside url(minus.gif)
 • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy...punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy...punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
 • Punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi... punkt drugi.

Odstęp wyróżnika {MARKER-OFFSET}

Jak można zmienić odstęp punktu wykazu (wyróżnika, markera) od tekstu? Co zrobić, aby wykaz z punktem w postaci grafiki wyglądał tak samo w każdej przeglądarce?

(nieinterpretowane)

selektor { marker-offset: odstęp }
Selektorem może być element z ustalonym wyświetlaniem typu marker [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast "odstęp" oznacza odległość wyróżnika wykazu (markera) od tekstu, znajdującego się w poszczególny punktach. Wartość odstępu należy podać używając jednostek długości.

Polecenie to pozwala nam w sposób jawny zdefiniować odstępy markerów od treści wykazu.

UWAGA! Polecenie wchodzi w skład CSS 2.0, ale nie CSS 2.1. Nie jest interpretowane!

Przykład:

li:before {
	display: marker;
	marker-offset: 3em;
}

Istnieje jednak dość prosty, lecz być może nie tak oczywisty, sposób zastąpienia nieobsługiwanej własności marker-offset przez zespół reguł CSS interpretowanych praktycznie wszędzie:

ul, li {
	list-style-type: none;
	display: block;
	margin: 0;
	padding: 0;
}

ul li {
	background: url(marker.gif) no-repeat left top;
	padding-left: 20px;
}

Pierwsza z reguł stylów powyżej usuwa domyślne formatowanie wykazu oraz jego punktów. Trzeba tutaj nadmienić, że z uwagi na różnice w interpretacji nie wszystkie z wymienionych poleceń formatujących w tej deklaracji jest wymagana we wszystkich przeglądarkach, jednak tylko taki zestaw daje prawie pewność, że otrzymamy to, o co nam chodziło. Dlatego nie radzę niczego pomijać!

Druga reguła formatuje elementy li zawierające się wewnątrz znacznika ul w taki sposób, aby wyglądały jak zwyczajny wykaz. Jednak dodatkowo dostajemy możliwość wpływu na pozycję markera. Sztuczka polega na zastąpienia tradycyjnego wyróżnika wykazu specjalnie przygotowanych obrazkiem, który wstawiamy w tle elementów li. CSS daje możliwość określenia tła właściwie dla każdego elementu, a dodatkowo można ustalić, aby nie było ono powtarzane oraz określić dokładną jego pozycję. Na koniec pozostaje tylko wykonanie wolnej przestrzeni z lewej strony punktów wykazu, tak aby zmieściły się tam obrazki markerów - tutaj właśnie można określić dowolny interesujący nas odstęp pomiędzy wyróżnikami wykazu a treścią poszczególnych punktów.

Jeżeli chcemy dodatkowo ustalić margines z lewej strony wykazu, możemy to zrobić dodając deklarację margin-left do elementu ul (lub ewentualnie li). Analogicznie można dodać margines przed/po całym takim wykazem, oddzielający go od sąsiadującej treści, czy nawet odstępy pomiędzy poszczególnymi punktami wykazu.

Warto zauważyć, że ten sposób pozwala również dokładnie określić pionową pozycję markera, co przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nie jest możliwe, a właśnie wtedy sprawia to największe problemy, gdyż różne przeglądarki ustawiają obrazkowe wyróżniki wykazów w odmienny sposób - kilka pikseli wyżej lub niżej niż w innych.

Przykład:

 • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

 • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

 • Punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy... punkt pierwszy.
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

Automatyczna numeracja {COUNTER-RESET, COUNTER-INCREMENT}

W jaki sposób stworzyć automatyczną numerację punktów i podpunktów w stylu: 1, 1.1, 1.1.1 itd.?

(interpretuje Internet Explorer 8.0, Firefox, Opera, Chrome, Konqueror)

Jeżeli zaznajomiłeś się już czytelniku bardziej szczegółowo z zagadnieniem wykazów w języku HTML, to zapewne wiesz już, że nie oferują one żadnych bardziej skomplikowanych sposobów numeracji poszczególnych punktów i podpunktów. To znaczy możliwe jest określenie np. następującego sposobu numeracji:

 • Punkty główne - liczby rzymskie: I, II, III,...
 • Podpunkty - liczby arabskie: 1, 2, 3,...
 • Podpunkty drugiego rzędu - litery: a, b, c,...

Co jednak zrobić, jeżeli nie odpowiada nam taki sposób numeracji punktów albo nie możemy z góry określić ile będziemy mieli poziomów zagnieżdżenia? CSS daje na to prostą receptę - automatyczną numerację, czyli możliwość dowolnego określania sposobu numerowania elementów, np.:

 • Punkty główne: 1., 2., 3.,...
 • Podpunkty: 1.1., 1.2., 1.3.,... 2.1., 2.2., 2.3.,... 3.1., 3.2., 3.3.,...
 • Podpunkty drugiego rzędu: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,... 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.,... 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,... 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,...
 • i tak dalej...

Automatyczna numeracja w CSS korzysta z tzw. liczników, które są podobne do zmiennych w językach programowania. Każdy licznik posiada swój unikalny identyfikator (nazwę), za pomocą którego można się do niego odnosić w arkuszu CSS. Dodatkowo każdy licznik przechowuje wartość, która jest liczbą określającą wartość licznika dla aktualnego punktu wykazu (1, 2, 3,...).

Zasada tworzenia automatycznej numeracji jest prosta:

 1. Najpierw określany nazwę licznika dla danego wykazu, od razu zerując go:
  ol { counter-reset: nazwa_licznika }
 2. Usuwamy domyślne numerowanie wykazu, aby nie kolidowało z automatycznym:
  ol li { list-style-type: none }
 3. Następnie dla kolejnych punktów i podpunktów wykazu wyświetlamy aktualną wartość licznika na początku treści, a następnie zwiększamy tą wartość o jeden - dla następnego punktu lub podpunktu:
  ol li:before { content: counters(nazwa_licznika, ".") ". "; counter-increment: nazwa_licznika }

Oto efekt:

 1. Punkt pierwszy (1.)
  1. Podpunkt pierwszy (1.1.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.1.1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (1.1.2.)
  2. Podpunkt drugi (1.2.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.2.1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (1.2.2.)
 2. Punkt drugi (2.)
  1. Podpunkt pierwszy (2.1.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (2.1.1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.1.2.)
  2. Podpunkt drugi (2.2.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (2.2.1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.2.2.)

UWAGA! Nie obsługuje MSIE 7.0! W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.
W Operze 10 mogą wystąpić błędy, jeśli ta sama nazwa licznika zostanie użyta do numerowania więcej niż jednego wykazu na stronie.


Ponieważ przedstawiony powyżej wykaz jest wielokrotnie zagnieżdżony, więc znajduje się w nim kilka znaczników ol umieszczonych jeden wewnątrz drugiego. Dlatego właśnie polecenie ol { counter-reset: nazwa_licznika } tak naprawdę przy każdym znaczniku ol tworzy nowy egzemplarz tego licznika. Egzemplarze można oznaczać dla potrzeb analizy kolejnymi numerami (przyjmijmy numerację od zera): nazwa_licznika[0], nazwa_licznika[1], nazwa_licznika[2] itd. Każdy z egzemplarzy przechowuje osobną numerację (działają niezależnie od siebie), ale jednocześnie dla każdego z egzemplarzy tego samego licznika (czyli egzemplarzy z tą samą nazwą) można uzyskać aktualny stan wszystkich liczników nadrzędnych innych egzemplarzy. Realizuje się to za pomocą funkcji counters(), która przyjmuje dwa argumenty rozdzielone przecinkiem:

 1. identyfikator licznika (wspólna nazwa egzemplarzy),
 2. łańcuch znakowy separatora, który ma rozdzielać kolejne wartości egzemplarzy licznika.

Wartość odczytaną przez tę funkcję możemy następnie podstawić w deklaracji stylu do własności content, co spowoduje wyświetlenie jej w treści elementu:

ol li:before { content: counters(nazwa_licznika, ".") }

W świetle tego przebieg generowania automatycznej numeracji dla przedstawionego wcześniej wykazu odbywa się następująco:

<ol>	<!-- nazwa_licznika[0] = 0 -->
<li>1 (nazwa_licznika[0] + 1 = 1)
	<ol>	<!-- nazwa_licznika[1] = 0 -->
	<li>1.1 (nazwa_licznika[1] + 1 = 1)
		<ol>	<!-- nazwa_licznika[2] = 0 -->
		<li>1.1.1 (nazwa_licznika[2] + 1 = 1)</li>
		<li>1.1.2 (nazwa_licznika[2] + 1 = 2)</li>
		</ol>
	</li>
	<li>1.2 (nazwa_licznika[1] + 1 = 2)
		<ol>	<!-- nazwa_licznika[3] = 0 -->
		<li>1.2.1 (nazwa_licznika[3] + 1 = 1)</li>
		<li>1.2.2 (nazwa_licznika[3] + 1 = 2)</li>
		</ol>
	</li>
	</ol>
</li>
<li>2 (nazwa_licznika[0] + 1 = 2)
	<ol>	<!-- nazwa_licznika[4] = 0 -->
	<li>2.1 (nazwa_licznika[4] + 1 = 1)
		<ol>	<!-- nazwa_licznika[5] = 0 -->
		<li>2.1.1 (nazwa_licznika[5] + 1 = 1)</li>
		<li>2.1.2 (nazwa_licznika[5] + 1 = 2)</li>
		</ol>
	</li>
	<li>2.2 (nazwa_licznika[4] + 1 = 2)
		<ol>	<!-- nazwa_licznika[6] = 0 -->
		<li>2.2.1 (nazwa_licznika[6] + 1 = 1)</li>
		<li>2.2.2 (nazwa_licznika[6] + 1 = 2)</li>
		</ol>
	</li>
	</ol>
</li>
</ol>

Oprócz funkcji counters() istnieje również funkcja counter(), która działa bardzo podobnie, jednak przyjmuje jako argument jedynie nazwę identyfikatora licznika, a odczytuje tylko wartość aktualnego egzemplarza licznika, czyli pojedynczą liczbę. Użycie w powyższym przykładzie funkcji counter() zamiast counters(), spowodowałoby wyświetlenie wykazu numerowanego tradycyjnie:

 1. Punkt pierwszy (1.)
  1. Podpunkt pierwszy (1.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.)
  2. Podpunkt drugi (2.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.)
 2. Punkt drugi (2.)
  1. Podpunkt pierwszy (1.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.)
  2. Podpunkt drugi (2.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.)

Jeżeli w jednej deklaracji chcemy ustawić lub zwiększyć więcej niż jeden licznik, nie należy wstawiać kilka razy tej samej własności counter-reset czy counter-increment, lecz umieścić kilka identyfikatorów liczników w tej samej wartości, rozdzielonych spacjami:

ol { counter-reset: licznik1 licznik2 }
ol li { counter-increment: licznik1 licznik2 }

Ponadto warto odnotować, że counter-reset wcale nie musi ustawiać licznika na zero, a counter-increment wcale nie musi zwiększać licznika tylko o jeden. Licznik może być nawet zmniejszany, poprzez podanie wartości ujemnej (numeracja w tył):

ol { counter-reset: licznik 3 }
ol li { list-style-type: none }
ol li:before { content: counters(licznik, ".") ". "; counter-increment: licznik -1 }
 1. Punkt drugi (2.)
  1. Podpunkt drugi (2.2.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (2.2.2.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.2.1.)
  2. Podpunkt pierwszy (2.1.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (2.1.2.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (2.1.1.)
 2. Punkt pierwszy (1.)
  1. Podpunkt drugi (1.2.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.2.2.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (1.2.1.)
  2. Podpunkt pierwszy (1.1.)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (1.1.2.)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (1.1.1.)

Zatem ogólna postać wartości counter-reset i counter-increment jest następująca: lista identyfikatorów liczników rozdzielonych spacjami, przy których po każdym z nich może opcjonalnie wystąpić liczba oddzielona od swojego (poprzedzającego) identyfikatora licznika również spacją:

ol { counter-reset: licznik1 licznik2 3 }
ol li { counter-increment: licznik1 licznik2 -1 }

Automatyczną numerację można wykorzystać nie tylko do wykazów, ale również np. do tytułów:

body { counter-reset: h1 }
h1 { counter-reset: h2 }
h1:before { content: counter(h1) ". "; counter-increment: h1 }
h2 { counter-reset: h3 }
h2:before { content: counter(h1) "." counter(h2) ". "; counter-increment: h2 }
h3 { counter-reset: h4 }
h3:before { content: counter(h1) "." counter(h2) "." counter(h3) ". "; counter-increment: h3 }
h4 { counter-reset: h5 }
h4:before { content: counter(h1) "." counter(h2) "." counter(h3) "." counter(h4) ". "; counter-increment: h4 }
h5 { counter-reset: h6 }
h5:before { content: counter(h1) "." counter(h2) "." counter(h3) "." counter(h4) "." counter(h5) ". "; counter-increment: h5 }
h6:before { content: counter(h1) "." counter(h2) "." counter(h3) "." counter(h4) "." counter(h5) "." counter(h6) ". "; counter-increment: h6 }

Powyższe reguły stylów będą funkcjonowały prawidłowo tylko w przypadku poprawnego semantycznie kodu, tzn. każdy element h2 powinien być poprzedzony przez h1, h3 - przez h2, h4 - przez h3, h5 - przez h4, h6 - przez h5.

Style licznika

Domyślnie liczniki automatycznej numeracji mają postać liczb arabskich. Możliwe jest jednak przypisanie dowolnego innego stylu stosowanego dla wykazów:

ol { counter-reset: upper_alpha }
ol li { list-style-type: none }
ol li:before { content: counters(upper_alpha, ".", upper-alpha) ") "; counter-increment: upper_alpha }
 1. Punkt pierwszy (A)
  1. Podpunkt pierwszy (A.A)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (A.A.A)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (A.A.B)
  2. Podpunkt drugi (A.B)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (A.B.A)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (A.B.B)
 2. Punkt drugi (B)
  1. Podpunkt pierwszy (B.A)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (B.A.A)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (B.A.B)
  2. Podpunkt drugi (B.B)
   1. Podpunkt drugiego rzędu (B.B.A)
   2. Podpunkt drugiego rzędu (B.B.B)

Numeracja typu: I.i.1.A.a.α., I.i.1.a.β.,... I.i.1.A.b.α., I.i.1.A.b.β.,... I.i.1.B.b.α., I.i.1.B.b.β.,... I.i.2.B.b.α., I.i.2.B.b.β.,... I.ii.2.B.b.α., I.ii.2.B.b.β.,... II.ii.2.B.b.α., II.ii.2.B.b.β.,...

body { counter-reset: h1 }
h1 { counter-reset: h2 }
h1:before { content: counter(h1, upper-roman) ". "; counter-increment: h1 }
h2 { counter-reset: h3 }
h2:before { content: counter(h1, upper-roman) "." counter(h2, lower-roman) ". "; counter-increment: h2 }
h3 { counter-reset: h4 }
h3:before { content: counter(h1, upper-roman) "." counter(h2, lower-roman) "." counter(h3, decimal) ". "; counter-increment: h3 }
h4 { counter-reset: h5 }
h4:before { content: counter(h1, upper-roman) "." counter(h2, lower-roman) "." counter(h3, decimal) "." counter(h4, upper-alpha) ". "; counter-increment: h4 }
h5 { counter-reset: h6 }
h5:before { content: counter(h1, upper-roman) "." counter(h2, lower-roman) "." counter(h3, decimal) "." counter(h4, upper-alpha) "." counter(h5, lower-alpha) ". "; counter-increment: h5 }
h6:before { content: counter(h1, upper-roman) "." counter(h2, lower-roman) "." counter(h3, decimal) "." counter(h4, upper-alpha) "." counter(h5, lower-alpha) "." counter(h6, lower-greek) ". "; counter-increment: h6 }

Firefox, Chrome i Konqueror obsługują również style typu: disc (koło), circle (okrąg) i square (kwadrat).

Facebook