Przejdź do treści

Pozycjonowanie - CSS

Pozycja absolutna {position: absolute}

W jaki sposób ustawić dowolny element strony w żądanym miejscu na ekranie?

selektor { position: absolute; parametry }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "parametry" należy podać:
  • left: wartość - odległość od lewej krawędzi bloku obejmującego
  • top: wartość - odległość od górnej krawędzi bloku obejmującego
  • right: wartość - odległość od prawej krawędzi bloku obejmującego
  • bottom: wartość - odległość od dolnej krawędzi bloku obejmującego
Wyraz "wartość" oznacza konkretną odległość od podanej krawędzi "obejmującego bloku". Należy ją wpisać używając jednostek długości. Wartość ujemna oznacza przesunięcie w przeciwną stronę. Można również wpisać auto, co ustali wartość automatyczną.

Można oczywiście łączyć parametry, np. left: 1cm; top: -10px. W tym przypadku można nawet określić jednocześnie odległości left i right, a także top wspólnie z bottom - pozwoli to rozciągnąć szerokość lub/i wysokość elementu pozycjonowanego w taki sposób, aby odległości jego odpowiednich krawędzi od brzegów bloku obejmującego były dokładnie takie, jak podano.

W przeglądarce MSIE 6.0 parametr left ma pierwszeństwo przed right (jeśli kierunek tekstu jest "ltr" - od lewej do prawej), natomiast top ma pierwszeństwo przed bottom. To znaczy jeśli np. podamy: left: 1cm; top: 2cm; right: 3cm; bottom: 4cm, to wartości right oraz bottom zostaną zignorowane! MSIE 7.0 zachowuje się już prawidłowo, tzn. nie ignoruje żadnych wartości, ale tylko jeśli strona jest wyświetlna w trybie zgodności ze standardami, tzn. nie w trybie Quirks.

Blokiem obejmującym w tym przypadku zwykle jest okno przeglądarki lub ramka. Jednak jeżeli element, który pozycjonujemy znajduje się wewnątrz innego elementu, który wcześniej został poddany pozycjonowaniu (absolutnemu, relatywnemu lub ustalonemu), to położenie jest obliczane względem pozycji tego elementu nadrzędnego, a nie okna przeglądarki.

Polecenie pozycjonowania absolutnego (bezwzględnego) pozwala przesunąć wybrany element w dowolną stronę względem wybranych brzegów strony lub ewentualnie ramki albo "obejmującego bloku" (opis powyżej). Dzięki temu dany element będzie umieszczony tam na "sztywno", bez względu na miejsce, w którym wpisaliśmy polecenie pozycjonowania absolutnego. Jeżeli jako "wartość" wpiszemy liczbę ujemną, element znajdzie się częściowo lub całkowicie poza obrębem strony lub wyjdzie poza krawędzie "obejmującego bloku".

Jeśli w miejscu gdzie ma być umieszczony pozycjonowany element, znajdowało się wcześniej coś innego (tekst, grafika itp.), będzie to przykryte przez ten element. Należy przy tym pamiętać, że często ustawienie normalnych elementów strony zależy od rozdzielczości ekranu i rozmiarów okna przeglądarki!

Przykład {position: absolute}

Przykład

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook