Przejdź do treści

CSS / Pozycjonowanie

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego CSS. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

W jaki sposób przesunąć dowolny element strony o podaną odległość?

selektor { position: relative; parametry }

Zobacz więcej...

W jaki sposób ustawić dowolny element strony w żądanym miejscu na ekranie?

selektor { position: absolute; parametry }

Zobacz więcej...

Jak ustawić element, aby nie przesuwał się podczas przewijania strony?

selektor { position: fixed; parametry }

Zobacz więcej...

Jak przywrócić domyślny sposób ustawienia elementu wypozycjonowanego?

selektor { position: static }

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić na stronie półprzezroczyste warstwy?

selektor { opacity: nieprzezroczystość }

Zobacz więcej...

W jaki sposób ustawić elementy jeden na drugim? Jak ustawić element za tekstem?

selektor { position: rodzaj; parametry; z-index: numer }

Zobacz więcej...

W jaki sposób automatycznie przyciąć do określonych rozmiarów obrazek (grafikę, zdjęcie) lub inny element strony (kadrowanie)?

selektor { position: absolute; clip: rect(góra, prawo, dół, lewo) }

Zobacz więcej...

Jak ukryć dowolny element strony? W jaki sposób zmienić domyśle wyświetlanie dowolnych elementów strony, tak aby stały się wykazem czy tabelką?

selektor { display: sposób }

Zobacz więcej...

W jaki sposób schować element, tak aby pozostało po nim puste miejsce?

selektor { visibility: typ }

Zobacz więcej...

Jak ustawić obrazek (grafikę, zdjęcie) lub dowolny inny element po lewej bądź po prawej stronie tekstu? Jak ustawić element na górze, na środku lub na dole innego elementu? Jak stworzyć indeks górny i dolny za pomocą CSS?

selektor { float: sposób }
selektor { vertical-align: sposób }

Zobacz więcej...

Jak zabezpieczyć się przed nieestetycznym przyleganiem dwóch elementów oblewanych tekstem (np. obrazki)? W jaki sposób nie dopuścić, aby obok tekstu znajdował się obrazek ani inny element?

selektor { clear: sposób }

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook