Przejdź do treści

CSS / Czcionki

Styl {FONT-STYLE}

W jaki sposób wprowadzić czcionkę pochyloną (kursywa)? Czym różni się styl "italic" od "oblique"?

selektor { font-style: styl }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "styl" należy wpisać:
  • normal - czcionka normalna (podstawowa)
  • italic - czcionka pochylona (jeżeli niedostępna, automatycznie wybierany jest styl oblique)
  • oblique - również czcionka pochylona (podobna jak poprzednio)

Polecenie pozwala nadać czcionce określony styl. Może to być: czcionka zwyczajna, pochylona lub pochylona drugiego rodzaju. Dwie ostatnie są wyświetlane bardzo podobnie. Różnica między nimi polega na tym, że czcionka italic faktycznie jest osobnym krojem, natomiast oblique może zostać wygenerowana przez pochylenie zwykłej czcionki.

Przykład:

styl normal

styl italic

styl oblique

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook