Przejdź do treści

CSS / Czcionki

Waga {FONT-WEIGHT}

Jak wprowadzić czcionkę pogrubioną? Czy można wytłuścić tekst z różną intensywnością?

selektor { font-weight: waga }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "waga" należy wpisać:
 1. Wartości absolutne:
  • normal - czcionka normalna (podstawowa)
  • bold - czcionka pogrubiona
  • 100, 200, 300, 400 (odpowiednik "normal"), 500, 600, 700 (odpowiednik "bold"), 800, 900 - każdy następny numer wskazuje wagę czcionki przynajmniej tak samo wytłuszczonej jak dla poprzedniej wartości w sekwencji

  Niektóre rodziny czcionek mogą nie posiadać wszystkich dziewięciu stopni wytłuszczenia. Wiele posiada tylko wartości "normal" i "bold".

  Przykład:

  waga normal (400)

  waga bold (700)

  waga 100

  waga 200

  waga 300

  waga 400 (normal)

  waga 500

  waga 600

  waga 700 (bold)

  waga 800

  waga 900

 2. Wartości względne:
  • lighter - czcionka mniej wytłuszczona od odziedziczonej lub przypisanej do znacznika (np. typowo znaczniki <b>...</b> oraz <strong>...</strong> mają przypisaną domyślną wagę "bold")
  • bolder - czcionka bardziej wytłuszczona

  Przykład:

  waga lighter w stosunku do wartości "200"

  waga lighter dla znacznika <B>...</B>

  waga bolder w stosunku do wartości "800"

  waga bolder dla znacznika <B>...</B>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook