Przejdź do treści

Czcionki - CSS

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu CSS. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak zmienić rozmiar (wielkość) czcionki? Jaki jest najlepszy sposób ustalania wielkości czcionki?

Jak ustawić rozmiar czcionki CSS?

Rozmiar czcionki w CSS można ustawić za pomocą właściwości font-size. Na przykład: "font-size: 16px" ustawia czcionkę na 16 pikseli.

Zobacz więcej...

Jak powiększyć czcionkę HTML?

Aby powiększyć czcionkę w HTML, można użyć znacznika <span> lub <div> z odpowiednią klasą lub stylem CSS. Na przykład: <span style="font-size: larger">Tekst powiększony</span>.

Zobacz więcej...

Ile mm ma czcionka 12?

Wielkość czcionki CSS podawana w punktach (pt) jak również w pikselach (px), nie jest bezpośrednio przeliczalna na fizyczne milimetry widoczne na ekranie komputera lub smartfona. Jednak przybliżona konwersja to około 4.23mm dla czcionki 12pt.

Zobacz więcej...

Jak zmienić rodzaj (krój) czcionki? W jaki sposób maksymalnie zabezpieczyć się przed wyświetleniem tekstu niechcianym krojem czcionki?

Co robi "font-family"?

Właściwość font-family w CSS definiuje rodzaj czcionki, który ma być używany do wyświetlania tekstu na stronie. Można podać listę nazw rodzajów czcionek, aby przeglądarka wybrała pierwszą dostępną opcję na liście lub zastąpiła ją innym rodzajem czcionki, jeśli wybrana nie jest dostępna.

Zobacz więcej...

Jak ustawić rodzaj czcionki w CSS?

Rodzaj czcionki w CSS można ustawić za pomocą właściwości font-family, która określa preferowany rodzaj czcionki lub listę rodzajów czcionek do wyświetlenia. Na przykład: "font-family: 'Helvetica', sans-serif" ustawia czcionkę na "Helvetica" lub, jeśli nie jest dostępna, na czcionkę bezszeryfową.

Zobacz więcej...

Co oznacza "font-family: serif"?

Słowo kluczowe serif w właściwości font-family odnosi się do rodzaju czcionek z dodatkowymi zakończeniami (szeryfami) na literach. Czcionki "serif" są zazwyczaj bardziej formalne i czytelne w tekście drukowanym. Przykład: "font-family: 'Times New Roman', serif" używa czcionki "Times New Roman", a jeśli nie jest dostępna, to czcionki "serif".

Zobacz więcej...

W jaki sposób wczytać czcionkę z pliku?

Jakie są czcionki HTML?

W HTML nie ma domyślnie zdefiniowanych czcionek. Można jednak używać ogólnych stylów czcionek, takich jak serif, sans-serif, monospace i inne, które są dostępne w większości przeglądarek. Dodatkowo istnieje możliwość używania niestandardowych czcionek za pomocą reguły CSS @font-face, która pozwala załadować czcionkę z pliku na serwerze i użyć jej na stronie.

Zobacz więcej...

Jak zaimportować czcionkę do CSS?

Aby zaimportować niestandardową czcionkę do CSS, użyj reguły @font-face, podając nazwę czcionki oraz ścieżki do plików zawierających formaty czcionki, na przykład: @font-face { font-family: 'MojaCzcionka'; src: url('sciezka/do/moja_czcionka.woff2') format('woff2'), url('sciezka/do/moja_czcionka.woff') format('woff'); }. Następnie możesz używać tak zdefiniowanej czcionki w standardowy sposób posługując się jej nazwą: body { font-family: 'MojaCzcionka', sans-serif; }.

Zobacz więcej...

W jaki sposób wprowadzić czcionkę pochyloną (kursywa)? Czym różni się styl "italic" od "oblique"?

Czym jest styl czcionki?

W języku CSS styl czcionki określa wyłącznie pochylenie tekstu za pomocą właściwości font-style.

Zobacz więcej...

Jak zmienić styl czcionki w CSS?

Aby zmienić styl czcionki w CSS, można użyć właściwości font-style i przypisać jej wartość italic dla kursywy lub normal dla standardowego stylu.

Zobacz więcej...

Jak zrobić kursywę w CSS?

Aby zastosować kursywę w CSS, użyj właściwości font-style i ustaw wartość italic dla tekstu. Na przykład: "font-style: italic".

Zobacz więcej...

Jak wprowadzić czcionkę pogrubioną? Czy można wytłuścić tekst z różną intensywnością?

Co oznacza "font-weight"?

W CSS font-weight określa grubość czcionki. Możliwe wartości to liczby od 100 do 900 (z krokiem 100) oraz normal i bold, gdzie normal to standardowa grubość, a bold to pogrubienie.

Zobacz więcej...

Jak zrobić pogrubiony tekst w CSS?

Aby zrobić pogrubiony tekst w CSS, użyj właściwości font-weight i przypisz jej wartość bold. Na przykład: "font-weight: bold" pogrubia tekst.

Zobacz więcej...

Jak zmienić grubość czcionki HTML?

W HTML można zmienić grubość czcionki za pomocą atrybutu style="..." i wartości font-weight. Na przykład: <p style="font-weight: bold">Tekst pogrubiony</p> tworzy pogrubiony tekst.

Zobacz więcej...

W jaki sposób określić w jednym poleceniu wiele własności wariantu czcionki: połączenie liter (ligatury), wielkość liter (kapitaliki), formatowanie liczb oraz wyglądu indeksów dolnych i górnych w tekście?

Co to "font-variant"?

W CSS font-variant to właściwość, która określa wariant czcionki taki jak kapitaliki.

Zobacz więcej...

Co oznacza "font-variant" i jakie ma możliwe wartości?

Właściwość font-variant w CSS kontroluje wariant czcionki. Podstawowe dostępne wartości to: normal (domyślny wariant) oraz small-caps (kapitaliki). Wartość small-caps powoduje, że cały tekst będzie napisany wielkimi literami, ale o obniżonej wysokości.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook