Przejdź do treści

CSS / Czcionki

Atrybuty mieszane wariantu czcionki {font-variant}

W jaki sposób określić w jednym poleceniu wiele własności wariantu czcionki: połączenie liter (ligatury), wielkość liter (kapitaliki), formatowanie liczb oraz wyglądu indeksów dolnych i górnych w tekście?

selektor { font-variant: wartości atrybutów }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać konkretne ustawienia wariantów czcionki. Możliwe są tutaj trzy sposoby:
  1. normal - wartość domyślna
  2. none - zablokowanie wszystkich rodzajów wariantów
  3. Dowolna liczba poniższych wartości rozdzielonych spacjami:

Polecenie to pozwala w wygodny sposób zdefiniować wszystkie atrybuty dotyczące wariantów czcionki. Już nie musimy wypisywać kolejno wszystkich cech, a jedynie ich konkretne wartości. Na przykład zamiast wpisywać kolejno:

p {
	font-variant-ligatures: discretionary-ligatures;
	font-variant-caps: small-caps;
	font-variant-numeric: oldstyle-nums tabular-nums;
}

wystarczy wpisać:

p {
	font-variant: discretionary-ligatures small-caps oldstyle-nums tabular-nums;
}

Jeśli zależy Ci na obsłudze również starszych przeglądarek, użyj: "font-variant: small-caps". Niestety tylko ten jeden wariant (zwykłe kapitaliki) ma szerokie wsparcie.

Przykład {font-variant}

Po wpisaniu:
<p style="font-variant: small-caps oldstyle-nums">
	To jest paragraf napisany małymi kapitałkami z cyframi nieco poprzesuwanymi w górę i w dół (zobacz: 0123456789).
</p>
otrzymamy na ekranie:

To jest paragraf napisany małymi kapitałkami z cyframi nieco poprzesuwanymi w górę i w dół (zobacz: 0123456789).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook