Przejdź do treści

CSS / Tło

Atrybuty mieszane {BACKGROUND}

Jak można najłatwiej ustawić kilka własności tła w jednym poleceniu?

selektor { background: wartości atrybutów }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać konkretne wartości atrybutów, dotyczących tła, które będą oddzielone od siebie spacjami (przy czym można niektóre pominąć). Są to:

Wartość rozmiarów tła (background-size) musi być poprzedzona znakiem ukośnika i musi się znajdować bezpośrednio po wartości pozycji (background-position), np.: "left top / contain". Nie można podać rozmiarów tła bez określenia pozycji, ale można samą pozycję bez rozmiarów.

Polecenie to pozwala w wygodny sposób zdefiniować wszystkie atrybuty tła. Już nie musimy wypisywać kolejno wszystkich cech, a jedynie ich konkretne wartości. Wartością może być np.: url(obrazek) (background-image), no-repeat (background-repeat) czy left (background-position). Wszystkie wartości muszą być oddzielone od siebie spacjami. Nie ma wymogu, aby podawać w tej deklaracji pełną listę cech składowych, jednak jeśli jakąś opuścimy, zostanie jej przypisana wartość domyślna. Dlatego poniższa reguła stylów nie ustawi tła koloru czerwonego (red), ponieważ nie zostało to określone w deklaracji background, która tutaj unieważnia background-color:

p { background-color: red; background: url(tlo.gif) }

Zgodnie z zasadą kaskadowości, oczekiwany skutek (czerwone tło) odniesiemy, podając deklaracje w odwrotnej kolejności:

p { background: url(tlo.gif); background-color: red }

albo przenosząc wartość background-color (red) do zbiorczej deklaracji background:

p { background: red url(tlo.gif) }

W przeglądarce MSIE 8, Firefox i Chrome wstawienie do atrybutów mieszanych wartości własności dostępnych dopiero od CSS 3 skutkuje zupełnym brakiem tła! Dlatego w ich wypadku bezpieczniej jest stosować standardową, a nie skróconą składnię.

Przykład:

Po wpisaniu:
<p style="color: red; background: url(obrazek.jpg) no-repeat left">
	To jest akapit z obrazkiem w tle. obrazek ma podaną w nawiasie ścieżkę dostępu, nie jest powtarzany (jest tylko jeden egzemplarz) oraz jest ustawiony po lewej stronie.
</p>
otrzymamy na ekranie:

To jest akapit z obrazkiem w tle. Obrazek ma podaną w nawiasie ścieżkę dostępu, nie jest powtarzany (jest tylko jeden egzemplarz) oraz jest ustawiony po lewej stronie.


Warto tutaj jeszcze wspomnieć o możliwości dodawania obrazków do dowolnego tekstu. Można w ten sposób stworzyć tekst, obok którego znajduje się jakaś grafika (np. po lewej stronie). Nie trzeba w takim wypadku dodawać znacznika <img>, odpowiadającego za wstawienie rysunku, ale wystarczy np. zadeklarować odpowiednią klasę w zewnętrznym arkuszu stylów, a grafika zostanie dodana jako tło (bez powtarzania). Dodatkowo tekst będzie przesunięty w prawo, aby nie zasłaniał obrazka.

Sposób taki ma tą zaletę, że w każdej chwili możemy usunąć obrazek lub zmienić jego pozycję, bez potrzeby modyfikacji każdej strony, na której występuje taki element. Ma to duże znaczenie, jeśli powtarza się on na wielu stronach. Niestety podczas drukowania strony, obrazek taki zostanie pominęty. Również jeśli przeglądarka nie interpretuje stylów, obrazek nie pojawi się na ekranie. Jeśli nam to przeszkadza, należy stosować tradycyjny sposób (znacznik IMG).

Po wpisaniu w arkuszu stylów:
*.obrazek { background: url(obrazek.jpg) no-repeat left top; padding-left: 110px }
a następnie na stronie:
<p class="obrazek">Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który... (itd.)</p>
otrzymamy:

Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie... Po lewej stronie tego tekstu znajduje się obrazek, który został wstawiony automatycznie...

Uwaga: Pogrubiona wartość 110 w deklaracji klasy powyżej, odpowiada za przesunięcie tekstu w prawo i nie powinna być ona mniejsza od szerokości obrazka (w pikselach), aby nie był on zasłonięty!

Wielokrotne atrybuty mieszane

(CSS 3 - interpretuje Firefox, Opera, Chrome)

selektor { background: wartości atrybutów obrazka 1, wartości atrybutów obrazka 2... }

Korzystając z rozszerzonej składni atrybutów mieszanych, możemy wstawić w tle elementu kilka obrazków i od razu określić dla nich dodatkowe własności, takie jak np. sposób powtarzania, zaczepienie, pozycja / rozmiary, przycinanie czy pozycja początkowa. Trzeba jednak pamiętać, że o ile w tle jednego elementu może być wstawionych kilka obrazków, to ustawienie więcej niż jednego jednolitego koloru tła nie ma sensu. Dlatego podanie jednolitego koloru tła jest dozwolone tylko jeden raz - na samym końcu, tzn. dla ostatniego elementu listy atrybutów mieszanych:

div { background: url(obrazek1.jpg), url(obrazek2.jpg), url(obrazek3.jpg) red }

MSIE 8 w takim przypadku nie wyświetli żadnego tła - ani obrazkowego ani jednolitego koloru!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook