Przejdź do treści

CSS / Tło

Pozycja {BACKGROUND-POSITION}

Jak ustawić obrazek (grafikę, zdjęcie) w tle w określonej pozycji?

selektor { background-position: pozycja }
Selektorem może być znacznik wyświetlany w bloku albo zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "pozycja" należy wpisać:
 1. Jedną wartość:
  • center - obrazek na środku (w centrum)
  • left - obrazek po lewej
  • right - po prawej
  • top - na górze
  • bottom - na dole
  • jednostka długości - odległość od lewej krawędzi
 2. Dwie wartości (oddzielone spacją):
  • left top - lewy-górny róg
  • left bottom - lewy-dolny róg
  • right top - prawy-górny róg
  • right bottom - prawy-dolny róg
  • dwie jednostki długości, z których pierwsza oznacza odległość od lewej krawędzi, a druga - od górnej

Pozwala ustalić pozycję obrazka w tle.

Polecenie to ma sens, tylko jeśli określimy równocześnie tło obrazkowe oraz ograniczymy jego powtarzanie (no-repeat, repeat-x lub repeat-y).

Przykład:

repeat-x; center
repeat-y; center
no-repeat; center
no-repeat; top
no-repeat; right top
no-repeat; right
no-repeat; right bottom
no-repeat; bottom
no-repeat; left bottom
no-repeat; left
no-repeat; left top
no-repeat; 1cm
no-repeat; 25% 50%
no-repeat; 1cm 5mm

Wielokrotna pozycja

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

selektor { background-position: pozycja obrazka 1, pozycja obrazka 2,... }

Jeżeli w tle wstawimy więcej niż jeden obrazek, możemy dla każdego z nich określić inną pozycję. Jeżeli pominiemy pozycję następnych obrazków, przejmą one ustawienia z pierwszego.

W MSIE 8 powyższy sposób jest zawsze równoznaczny z wartością "left top"!

Przykład:

no-repeat; left top, right bottom

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook