Przejdź do treści

JS / Math

pow

Jak podnieść podaną liczbę do określonej potęgi?

Math.pow(x, y)
Parametry:
Number x - podstawa potęgi
Number y - wykładnik potęgi
Wartość:
Number - wartość funkcji wykładniczej

Oblicza wartość funkcji wykładniczej, tzn.: xy.

Aby sprawdzić, czy funkcja zwróciła skończoną wartość, użyj isFinite. Natomiast w celu sprawdzenia, czy zwrócona wartość nie jest przypadkiem niepoprawną liczbą - isNaN.

Przykład:

Math.pow(2, 3);            // 8
Math.pow(4, 0.5);          // 2
Math.pow(2, -1);           // 0.5
 
Math.pow(-1, NaN);         // NaN
Math.pow(0, NaN);          // NaN
Math.pow(1, NaN);          // NaN
 
Math.pow(-1, 0);           // 1
Math.pow(0, 0);            // 1
Math.pow(1, 0);            // 1
Math.pow(NaN, 0);          // 1
 
Math.pow(-1, -0);          // 1
Math.pow(0, -0);           // 1
Math.pow(1, -0);           // 1
Math.pow(NaN, -0);         // 1
 
Math.pow(NaN, -1);         // NaN
Math.pow(NaN, 1);          // NaN
 
Math.pow(1.1, Infinity);   // Infinity
Math.pow(-1.1, Infinity);  // Infinity
 
Math.pow(1.1, -Infinity);  // 0
Math.pow(-1.1, -Infinity); // 0
 
Math.pow(1, Infinity);     // NaN
Math.pow(-1, Infinity);    // NaN
 
Math.pow(1, -Infinity);    // NaN
Math.pow(-1, -Infinity);   // NaN
 
Math.pow(-0.5, Infinity);  // 0
Math.pow(0.5, Infinity);   // 0
 
Math.pow(-0.5, -Infinity); // Infinity
Math.pow(0.5, -Infinity);  // Infinity
 
Math.pow(Infinity, 0.5);  // Infinity
Math.pow(Infinity, 1);    // Infinity
Math.pow(Infinity, 1.5);  // Infinity
 
Math.pow(Infinity, -1.5); // 0
Math.pow(Infinity, -1);   // 0
Math.pow(Infinity, -0.5); // 0
 
Math.pow(-Infinity, 1);   // -Infinity
Math.pow(-Infinity, 3);   // -Infinity
Math.pow(-Infinity, 5);   // -Infinity
 
Math.pow(-Infinity, 2);   // Infinity
Math.pow(-Infinity, 4);   // Infinity
Math.pow(-Infinity, 6);   // Infinity
 
Math.pow(-Infinity, -1);  // -0
Math.pow(-Infinity, -3);  // -0
Math.pow(-Infinity, -5);  // -0
 
Math.pow(-Infinity, -2);  // 0
Math.pow(-Infinity, -4);  // 0
Math.pow(-Infinity, -6);  // 0
 
Math.pow(0, 0.5);         // 0
Math.pow(0, 1);           // 0
Math.pow(0, 1.5);         // 0
 
Math.pow(0, -1.5);        // Infinity
Math.pow(0, -1);          // Infinity
Math.pow(0, -1.5);        // Infinity
 
Math.pow(-0, 1);          // -0
Math.pow(-0, 3);          // -0
Math.pow(-0, 5);          // -0
 
Math.pow(-0, 2);          // 0
Math.pow(-0, 4);          // 0
Math.pow(-0, 6);          // 0
 
Math.pow(-0, -1);         // -Infinity
Math.pow(-0, -3);         // -Infinity
Math.pow(-0, -5);         // -Infinity
 
Math.pow(-0, -2);         // Infinity
Math.pow(-0, -4);         // Infinity
Math.pow(-0, -6);         // Infinity
 
Math.pow(-1.5, 0.5);      // NaN
Math.pow(-0.5, 0.5);      // NaN
Math.pow(-1.5, -1.5);     // NaN
Math.pow(-1, -1.5);       // NaN

★★★☆☆ 3/5 (5)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook