Przejdź do treści

Date.prototype - JS

toLocaleDateString

Jak zamienić datę na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

Date.prototype.toLocaleDateString()
Wartość:
String - data zapisana zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toDateString, ale zwraca datę w postaci tekstu zapisanego w języku ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym użytkownika. Uwzględnia aktualną strefę czasową.

Aby wygenerować pełną datę i czas w rodzimym języku użytkownika, użyj funkcji Date.prototype.toLocaleString.

Przykład Date.prototype.toLocaleDateString

new Date(1410, 6, 15).toLocaleDateString();        // np.: "15 lipiec 1410"
 
Date.prototype.toLocaleDateString.call(null);      // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call(undefined); // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call(0);         // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call("");        // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call("2000");    // TypeError
Date.prototype.toLocaleDateString.call({});        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook