Przejdź do treści

JS / Array.prototype

toLocaleString

Jak przekształcić tablicę elementów na tekst zapisany w rodzimym języku użytkownika?

Array.prototype.toLocaleString()
Wartość:
String - tekstowa reprezentacja elementów tablicy zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - element tablicy nie posiada metody toLocaleString

Działa analogicznie jak Array.prototype.toString, ale przekształca każdy element tablicy na tekst, zgodnie z ustawieniami rodzimego języka użytkownika systemu. Na przykład w języku polskim liczby rzeczywiste zapisujemy z użyciem znaku przecinka, podczas gdy angielskim - z użyciem kropki. Dodatkowo w języku polskim dla poprawy czytelności kolejne tysiące liczby możemy oddzielać od siebie znakiem spacji. Zwykle również inaczej zapisujemy daty z kalendarza.

Przykład:

new Array([1000.2]).toLocaleString(); // np.: "1 000,2"
new Array([1000.2]).toString();       // "1000.2"
var date = new Date(2000, 0, 31, 20, 30);
new Array([date]).toLocaleString();   // np.: "31 styczeń 2000 20:30:00"
new Array([date]).toString();         // np.: "Mon Jan 31 2000 20:30:00 GMT+0100"
 
var obj = {};
obj.toLocaleString = undefined;
new Array([obj]).toLocaleString();    // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook