Przejdź do treści

JS / Date

UTC

Jak przekształcić podaną datę na liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970 roku?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 3, Opera 10.50, Chrome)

Date.UTC(year, month)
Date.UTC(year, month, date)
Date.UTC(year, month, date, hours)
Date.UTC(year, month, date, hours, minutes)
Date.UTC(year, month, date, hours, minutes, seconds)
Date.UTC(year, month, date, hours, minutes, seconds, ms)
Parametry:
Number year - rok (wartości z zakresu 0...99 oznaczają lata od 1900 do 1999)
Number month - miesiąc z zakresu 0...11
Number date - dzień miesiąca z zakresu 1...31 (domyślnie: 1)
Number hours - godzina z zakresu 0...23 (domyślnie: 0)
Number minutes - minuta z zakresu 0...59 (domyślnie: 0)
Number seconds - sekunda z zakresu 0...59 (domyślnie: 0)
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999 (domyślnie: 0)
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego

Oblicza liczbę milisekund, która upłynęła od północy 1 stycznia 1970 roku w strefie czasowej południka zerowego (UTC) do podanej daty, określonej w tej samej strefie czasowej. Funkcja może zwracać również wartości ujemne, co oznacza odliczanie wstecz, czyli daty przed 1 stycznia 1970.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Możemy również podawać daty spoza przewidzianego zakresu. Na przykład zapis Date.UTC(2014, 0, 32) jest równoważny Date.UTC(2014, 1, 1). Funkcja sama przeliczy prawidłową datę, uwzględniając przy tym nawet lata przestępne.

Uczulam, że podanie wartości 12 jako month wcale nie oznacza grudnia, ale styczeń następnego roku.

Podając argumenty do tej funkcji należy pamiętać, że przyjmuje ona datę i czas w strefie czasowej południka zerowego - inaczej niż w analogicznym wywołaniu new Date(...), gdzie podaje się datę i czas, określone w lokalnej strefie czasowej.

Przykład:

Wszystkie poniższe wyrażenia powinny wynosić zero:

Date.UTC(1970, 0);
Date.UTC(1970, 0, 1);
Date.UTC(1970, 0, 1, 0);
Date.UTC(1970, 0, 1, 0, 0);
Date.UTC(1970, 0, 1, 0, 0, 0);
Date.UTC(1970, 0, 1, 0, 0, 0, 0);

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook