Przejdź do treści

Date.prototype - JS

getUTCFullYear

Jak pobrać rok z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCFullYear()
Wartość:
Number - rok albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy rok z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC). W tym przypadku lata są numerowane normalnie, tzn. 99 nie oznacza roku 1999. Ta funkcja może zwracać również wartości ujemne.

Przykład Date.prototype.getUTCFullYear

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCFullYear(); // 1410
 
new Date(NaN).getUTCFullYear();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCFullYear.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCFullYear.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook